113 Ham Nghi St, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC

promotion

Khuyến mãi tháng 9

113 Hàm nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TPHCM New Promotion Days Hours Minutes Seconds LUNCH29.000 – 59.000 đ  1. Set 1: Rice + Main Dishes + Soup + Dessert + Tea Iced ( Cơm + món ăn chính

Đọc thêm

Khuyến mãi tháng 8

113 Hàm nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TPHCM Khuyến mãi tháng 8 Mua 1combo tặng 3Nhanh tay lên sô lượng khuyến mãi có hạn . Địa chỉ & Bản Đồ fb.com/themaskcoffee 088.818.01.28 HOTLINE: 113 Hàm nghi, P Nguyễn

Đọc thêm

Khuyến mãi tháng 9

113 Hàm nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TPHCM New Promotion Days Hours Minutes Seconds LUNCH29.000 – 59.000 đ  1. Set 1: Rice + Main Dishes + Soup + Dessert + Tea Iced ( Cơm + món ăn chính

Đọc thêm

Khuyến mãi tháng 8

113 Hàm nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TPHCM Khuyến mãi tháng 8 Mua 1combo tặng 3Nhanh tay lên sô lượng khuyến mãi có hạn . Địa chỉ & Bản Đồ fb.com/themaskcoffee 088.818.01.28 HOTLINE: 113 Hàm nghi, P Nguyễn

Đọc thêm

MAP

088.818.01.28

HOTLINE:

113 Ham Nghi St, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC
Copyrights 2018 All Rights Reserved